โปรแกรมท่องเที่ยว Tokyo Summer Save โตเกียว คามาคูระ โยโกฮาม่า 5วัน 3คืน TZ-48

Tokyo Summer Save โตเกียว คามาคูระ โยโกฮาม่า 5วัน 3คืน ทานเมนูบุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU  ฟรี WIFI ON BUS

พักโตเกียว 1คืน นาริตะ 2คืน สุดคุ้ม!!! ทุกพีเรียดราคาเดียว 19,900 บาท

วัดนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ คามาคูระ พระใหญ่ไดบุทสึ

โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมง โอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ร้านดองกี้ ห้างเอออนพลาซ่า อิสระท่องเทียว1วัน