สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นครนายก 12-14 ก.ย.59

บ.เกรทดีล ทราเวล ขอขอบคุณ สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นครนายกที่ไว้วางใจทีมงานให้จัด ที่พักในการสัมมนา 5 รุ่นค่ะ