จัดสัมมนา กิจกรรม พัฒนาทีมงาน นริษัทดีดีเอสวี คอนเซ็ปท์ จำกัด

จัดสัมมนา กิจกรรม พัฒนาทีมงาน บริษัทดีดีเอสวี คอนเซ็ปท์ จำกัด  ณ วังยาวรีเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.นครนายก
makonyok.com และ Great Deal Travel ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจให้เราจัดสัมมนา กิจกรรม จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พัก ค่ะ