จัดหาที่พัก อาหาร และวิทยากรในการประชุมสัมมนา สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

บ.เกรท ดีล ทราเวล ขอขอบคุณสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ไว้วางใจทีมงาน ในการจัดหาที่พัก อาหาร และวิทยากรในการประชุมสัมมนา ณ. ภูผาผึ้ง รีสอร์ท