จัดหาที่พัก อาหาร และจัดวิทยากรในการสัมมนา จัดกิจกรรม เสริมสร้างความสามัครคี บริษัท นิติยนต์ มอเตอร์ เซลล์ จำกัด

บ.เกรท ดีล ทราเวล ขอขอบคุณ บริษัทนิติยนต์ มอเตอร์เซลล์ จำกัด ที่ไว้วางใจทีมงานในการจัดหาที่พัก อาหาร และจัดวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความสามัครคี การทำงานเป็นทีม และงานเลี้ยงสังสรรค์ ตอนเย็น ทางทีมงานขอขอบคุณมากค้าา