จัดหาที่พัก ห้องสัมมนา สหภาพแรงงานฮอนด้า แห่งประเทศไทย

บ.เกรท ดีล ทราเวล ขอขอบคุณ สหภาพแรงงานฮอนด้า แห่งประเทศไทย ที่ไววางใจ ให้ทีมงานจัดหาที่พัก ห้องสัมมนา ณ. โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา ค้าาา