จัดกิจกรรม Boat Rally และ สัมมนา บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด

จัดกิจกรรม Boat Rally พัฒนาทีมงาน บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ณ จังหวัดนครนายก บ.เกรทดีลทราเวล ขอขอบพระคุณมากค่ะ