จัดกิจกรรม สัมมนา พัฒนาทีมงาน Team Builing บริษัทชลบุรีศรีเจริญ โลหะ จำกัด และ บริษัทซีเอส อินเตอร์ เม็ททอล จำกัด  ณ อิงธารรีสอร์ท นครนายก จัดโดย Makonyok/GreatdealTravel