โปรแกรมเที่ยวต่างประเทศ  SUMMER SEOUL เริ่มต้น ราคา 14 ,900.- พักกรุงโซล 3 คืน

SUMMER SEOUL 5 วัน 3 คืน พักกรุงโซล 3 คืน

โปรแกรมท่องเที่ยว ต่างประเทศ เกาหลี กรุงโชล ชมสวนพฤกษศาสตร์ บยอกโชจี – ช้อปปิ้ง Paju Premium Outlet – วัดพงอึนซา –
ถนนกาโรซูกิล Cosmetic Shop – Lotte Aquarium – เข้าชม Lotte World Tower(ไม่รวมค่าลิฟท์)หรือ ช้อปปิ้ง Lotte Mall – สวนสนุก Lotte World รวมบัตร ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – โรงเรียนสอนทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก – พระราชวังซางดอก – คลองชองเกชอน

– DUTY FREE –โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์) – ช้อปปิ้งเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – โรงงานเจียระไนพลอย – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ –
ช้อปปิ้งฮงแด + Kakao Friend Store – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ