โปรแกรมท่องเที่ยว EASY SPECIAL HOKKAIDO

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สุดฟิน

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ซับโปโร 5 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบิน ASIA ATLANTIC 

ชม หมู่บ้านนินจา ศูนย์ความเจริญรุ่งเรืองของยุคเอโดะ

ชม สวนหมีโชวะชินซัง สามารถพบได้ที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น

หุบผานรกจิโกกุดานิหรือหุบเขานรกของฮอกไกโด

พลาดไม่ได้กับ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

ชมวิธีการผลิตขนมชื่อดัง Shiroikobito ที่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ

ภูเขาโอคุรายามะ (รวมกระเช้า) ท่านสามารถชมวิวบนฮอกไกโดจากมุมสูง

พิเศษ!!! แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น

พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง