เที่ยวกัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด นครธม พักหรู 4 ดาว ล่องเรือ พร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 3 วัน 2 คืน

พักหรูมีระดับ 4 ดาว+พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ชุดซัวซไดย บินสบายๆไปกับแอร์เอเชีย

«         ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

«         ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม

«         ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี

«      ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้

«      ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ

«      นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

«      อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

«      แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)